Lista aktualności Lista aktualności

Zapraszamy na Leśną Ścieżkę Edukacyjną!

 

Proponujemy Wam niezwykle ciekawe zajęcia terenowe na „Leśnej Ścieżce Edukacyjnej Bysiów", która składa się z czterech przystanków tematycznych rozmieszczonych na całej długości 3 kilometrowej trasy. Każdy z nich wyposażony został w cztery tablice tematyczne, które szczegółowo omawiają tematykę przystanków:

•             Przystanek nr I  -„Las",

•             Przystanek nr II – „Gospodarka leśna",

•             Przystanek nr III –„Ochrona przyrody",

•             Przystanek nr IV – „Zagrożenia i ochrona lasu".

 

Krajobraz trasy ścieżki w pełni odkrywa bogactwo i różnorodność okolicznych lasów, a jej zwiedzanie umożliwia dzieciom, młodzieży szkolnej i dorosłym poznanie zagadnień dotyczących ekosystemu leśnego, gospodarki leśnej i łowieckiej oraz ochrony przyrody.

Na trasie ścieżki podziwiać możemy zróżnicowane wiekowo i gatunkowo drzewostany, w tym m.in. uprawy założone na terenie objętym klęską huraganu z 2007 roku. Zobaczymy także użytek ekologiczny, zbiornik małej retencji zrealizowany przez Nadleśnictwo Przedbórz, jak również pozostałości okopów z czasów II wojny światowej.

Obecnie, możliwe jest prowadzenie zajęć edukacyjnych zarówno kameralnych w wiacie edukacyjnej, jak i terenowych na szlaku ścieżki. Trasę Leśnej Ścieżki Edukacyjnej Bysiów możemy przejść samodzielnie lub z edukatorem leśnym Nadleśnictwa Przedbórz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W załączniku przedstawiamy przebieg trasy ścieżki w dwóch wariantach: trasa dłuższa dla grup starszych oraz trasa krótsza dla najmłodszych dzieci.

Szczegółowy opis Leśnej Ścieżki Edukacyjnej Bysiów znajduje się w zakładce: Edukacja – Obiekty edukacyjne.